БИЗНЕС ПРОСПЕКТ Рейтинг: 46.9
ЗЕБРА Рейтинг: 46.6
ФОРМУЛА Рейтинг: 36.4